ติดต่อศูนย์กลางดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000
โทรสาร 0-2258-0311
e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


ติดต่อโรงเรียนนำร่อง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-4242 , 0-2662-3180-87
โทรสาร 0-2259-4517 , 0-2662-3188
e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โรงเรียนราชวินิต
เลขที่ 291/1 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2281-2156
โทรสาร 0-2282-9828                 
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
เลขที่ 2 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5431-3931
โทรสาร 0-5432-1283
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โรงเรียนอนุบาลพังงา
14 หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ 0-7646-0652
โทรสาร 0-7644-0032
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โรงเรียนสนามบิน
หมู่ 13 เทศบาลตำบลเทศบาลนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4323-6506
 
 


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

Additional information