วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการนำร่องฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารโครงการและปิดโครงการ
วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการนำร่องฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารโครงการและปิดโครงการ  (16)
วันที่29พ.ค.2555การปาฐคถาพิเศษ
วันที่29พ.ค.2555การปาฐคถาพิเศษ "เรื่องการใช้แท็บเล็ตกับการพัฒนาการศึกษาไทย" (11)
วันที่ 23 พ.ค. 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง
วันที่ 23 พ.ค. 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง (19)
วันที่11พ.ค.2555งานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน
วันที่11พ.ค.2555งานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน (78)
วันที่4พ.ค.2555ประชุมหารือการเตรียมงานจัดแถลงข่าววันที่ 11 พ.ค. 2555
วันที่4พ.ค.2555ประชุมหารือการเตรียมงานจัดแถลงข่าววันที่ 11 พ.ค. 2555 (29)
วันที่4พ.ค.2555ประชุมหารือการเตรียมงานจัดแถลงข่าววันที่ 11 พ.ค. 2555 (คณะดำเนินงาน)
วันที่4พ.ค.2555ประชุมหารือการเตรียมงานจัดแถลงข่าววันที่ 11 พ.ค. 2555 (คณะดำเนินงาน) (37)
วันที่26เม.ย.2555ประชุมหารือการเตรียมงานแถลงข่าวผลดำเนินงานโครงการนำร่อง
วันที่26เม.ย.2555ประชุมหารือการเตรียมงานแถลงข่าวผลดำเนินงานโครงการนำร่อง (35)
วันที่22เม.ย.2555การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในชั้นเรียน (โครงการรอง 407)
วันที่22เม.ย.2555การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในชั้นเรียน (โครงการรอง 407) (68)
วันที่21เม.ย.2555การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในชั้นเรียน (โครงการรอง 407)
วันที่21เม.ย.2555การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในชั้นเรียน (โครงการรอง 407) (101)
ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแผนการสอน ครั้งที่ 1
ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแผนการสอน ครั้งที่ 1 (28)
วันที่9มีนาคม2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนราชวินิต
วันที่9มีนาคม2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนราชวินิต (14)
วันที่1มีนาคม2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม
วันที่1มีนาคม2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม (12)
วันที่28-29กุมภาพันธ์2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องจังหวัดลำปาง
วันที่28-29กุมภาพันธ์2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องจังหวัดลำปาง (20)
วันที่23-24กุมภาพันธ์2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องจังหวัดขอนแก่น
วันที่23-24กุมภาพันธ์2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องจังหวัดขอนแก่น (25)
วันที่20-22กุมภาพันธ์2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องจังหวัดพังงา
วันที่20-22กุมภาพันธ์2555นิเทศการสอนและการให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องจังหวัดพังงา (16)
วันที่20มค2555สอนนร.โรงเรียนราชวินิต
วันที่20มค2555สอนนร.โรงเรียนราชวินิต (14)
วันที่19มค2555อบรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิต
วันที่19มค2555อบรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิต (24)
วันที่17มค2555สอนนร.และอบรมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วันที่17มค2555สอนนร.และอบรมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) (26)
วันที่16มค2555อบรมครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วันที่16มค2555อบรมครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) (10)
วันที่10มค.2555สอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา
วันที่10มค.2555สอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา (16)
วันที่9มกราคม2555อบรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพังงา
วันที่9มกราคม2555อบรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพังงา (22)
วันที่3มค.2555อบรมครูและผู้ปกครองรวมทั้งติดตั้งอุปกรต่างๆให้กับโรงเรียนสนามบิน
วันที่3มค.2555อบรมครูและผู้ปกครองรวมทั้งติดตั้งอุปกรต่างๆให้กับโรงเรียนสนามบิน (60)
วันที่24พฤศจิกายน2554ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
วันที่24พฤศจิกายน2554ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (19)
วันที่5ตุลาคม2554ประชุมกลุ่มงานโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
วันที่5ตุลาคม2554ประชุมกลุ่มงานโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  (28)
วันที่10ตุลาคม2554ประชุมคณะทำงานประสานงานและคณะทำงานด้านเทคนิค
วันที่10ตุลาคม2554ประชุมคณะทำงานประสานงานและคณะทำงานด้านเทคนิค (14)
วันที่10มค.2555อบรมครูที่โรงเรียนราชวินิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
วันที่10มค.2555อบรมครูที่โรงเรียนราชวินิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (14)
วันที่6ตุลาคม2554ประชุมคณะทำงานด้านการแพทย์และคณะทำงานด้านสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม
วันที่6ตุลาคม2554ประชุมคณะทำงานด้านการแพทย์และคณะทำงานด้านสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม  (14)
วันที่13ตุลาคม2554ประชุมคณะทำงานด้านนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
วันที่13ตุลาคม2554ประชุมคณะทำงานด้านนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน (14)
วันที่19ธค2554ประชุมชี้แจงผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม
วันที่19ธค2554ประชุมชี้แจงผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม (27)
วันที่21ธ.ค.2554พิธีเปิดตัวโครงการนำร่องและการบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
วันที่21ธ.ค.2554พิธีเปิดตัวโครงการนำร่องและการบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน (45)
Powered by Phoca Gallery