ตารางกิจกรรม
การเรียนการสอนแท็บเล็ต
เดือน กุมภาพันธ์ 2555

โรงเรียนอนุบาลพังงาจังหวัดพังงา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

 

วันที่ เวลา รายละเอียดการสอน กิจกรรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
1-ก.พ. 13.45 –14.45 น. สาระ วิทยาศาสตร์ Website OBEC : การหักเหของแสง
เรื่อง การหักเหของแสง http://school.obec.go.th/science_wp/F_light/hhe1.htm
ผู้สอน อ.ขวัญฤทัย ทองแท้  
2-ก.พ. 14.45 –15.45 น. สาระ ภาษาไทย App origami และ bord
เรื่อง สอนพับกระดาษด้วยโปรแกรม origami และ bord โปรแกรมวาดภาพ
ผู้สอน อ.พัชวรรณ ทองแท้
3-ก.พ. 14.45 –15.45 น. สาระ   App:  Animal book
เรื่อง ใช้แอพ Animal book
ผู้สอน อ.พัชวรรณ ตุลารักษ์