ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ  Srinakarinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary)
เขตพื้นที่การศึกษา  
สถานที่ตั้ง  174 ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ชื่อผู้บริหาร  รศ.สุขุมาล   เกษมสุข
E-mail ผู้บริหาร   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รูปผู้บริหาร  
โทรศัพท์  02-6623180-87 
โทรสาร  02-2594517
เว็บไซต์โรงเรียน   Prathom.swu.ac.th
E-mail โรงเรียน  
ชื่อ ผู้ประสานงาน
 
 ผศ.ลักษณา อินทระจักร/อ.วิจิตร  ชะโลปถัมภ์
 โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน  081-619-5467
 E-mail ผู้ประสานงาน This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนแทบเลต

ป1

กุมภาพันธ์

ป4

มกราคม

กุมภาพันธ์