ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น

 ชื่อโรงเรียน

สนามบิน

 ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ

Sanambin

 เขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

 ที่อยู่ 

ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 ชื่อผู้บริหาร

นายบัวเรียน อโรคยนันท์

 E-mail ผู้บริหาร

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รูปผู้บริหาร

 

 โทรศัพท์

043-326506

 โทรสาร

043-326506

 เว็บไซต์โรงเรียน 

http://snb.ac.th

 E-mail โรงเรียน

 

ชื่อผู้ประสานงาน

นายสมนึก  พงษ์เทพิน, นางสาวเบญจพร  สีสุกอง

โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน

081-739-0572, 081-545-3228

E-mail ผู้ประสานงาน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.