ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 ชื่อโรงเรียน

อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ

Anuban Lampang  Kaelangrat Anusorn

 เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ลำปาง เขต 1

 ที่อยู่ (  * เลขที่ หมู่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด  รหัสไปรษณีย์)

เลขที่ 2 ถนนจามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

 ชื่อผู้บริหาร

นายประยูร  เรียนปิงวัง

 E-mail ผู้บริหาร

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รูปผู้บริหาร

 นายประยูร  เรียนปิงวัง

 โทรศัพท์

054-313931

 โทรสาร

054-217105

 เว็บไซต์โรงเรียน 

www.anubal-lp.ac.th

 E-mail โรงเรียน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อผู้ประสานงาน 

นายอานนท์  สายคำฟู

โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน

054-313931 ต่อ 124

E-mail ผู้ประสานงาน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตารางเรียน

ป.1

มกราคม

กุมภาพันธ์

ป.4