ชื่อโรงเรียน

ราชวินิต

 ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ

Rachawinit

 เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 ที่อยู่ 

291/1 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต แขวงดุสิต กทม. 10300

 ชื่อผู้บริหาร

นางแสงระวี    วาจาวุทธ

 E-mail ผู้บริหาร

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รูปผู้บริหาร

 

 โทรศัพท์

02-2812156 ต่อ 103

 โทรสาร

02-2829828

 เว็บไซต์โรงเรียน 

http://www.Rachawinit.ac.th

 E-mail โรงเรียน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ ผู้ประสานงาน

นางวาสนา   สมวรรณ / นางนันท์ภัส   ศรีประเทศ

โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน

081-2895802

E-mail ผู้ประสานงาน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนแทบเลต

 

ป.1

เดือนมกราคม

ป.4

เดือนมกราคม